Projekt Losheim

Załączamy kilka zdjęć z realizowanego w tym tygodniu transportu łopat elektrowni wiatrowej. Ze względu na brak odpowiedniej drogi dojazdowej na miejsce budowy elektrowni, łopaty były przeładowywane z parkingu autostradowego na drogę lokalną gdzie ponownie zostały ładowane na nasze samochody. Przeładunek był jedyną możliwością, aby dojechać na plac budowy elektrowni wiatrowej.
Więcej informacji na temat tego transportu znajdą Państwo na stronie: Riesiger Flügel schwebt ein

Projekt Losheim
Hier einige Fotos eines in dieser Woche realisierten Transportes von Rotorblättern einer Windkraftanlage. Aufgrund Mangels einer entsprechend geeigneten Fahrbahn zur Baustelle der Windkraftanlage, mussten die Rotorblätter von einer stillgelegten Autobahnraststätte auf eine lokale Straße und von dort wieder auf unsere Fahrzeuge umgeladen werden. Dieses Umladen war die einzige Möglichkeit, um zur Baustelle der Windkraftanlage zu gelangen.
Mehr Informationen zu diesem Transport finden Sie unter folgendem Link: Riesiger Flügel schwebt ein

Project Losheim
We attached few photos from realized on this week transportation of wind turbine blades. In view of lack appropriate access road on construction site of power station blades were reloaded from parking on highway onto local road where again were loaded upon our cars. Transshipment was the only opportunity to get into construction place of wind power plant.
More information’s about this transport you can find on following website: Riesiger Flügel schwebt ein

  News

 • Projekt Orla

  Wir präsentieren ein kurzes Film aus realisierten Projekt von Transport den Windkraftkomponenten. Teil der Elementen für den Windpark Orla ist aus Deutschland transportiert worden. Więcej…

 • Projekt Orla

  Przedstawiamy filmik z realizacji projektu transportu komponentów elektrowni wiatrowych. Część elementów na budowę parku wiatrowego w Orli została przewieziona z Niemiec. Więcej…

 • Project Orla

  We are presenting a video of the project implemantation the components of wind turbines. Part of the elements on the wind park construction in Orla was carried from Germany. Więcej…