Przygotujemy drogę dla Twojej inwestycji!Przygotujemy drogę dla Twojej inwestycji!


Oferujemy Państwu nową usługę. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane w Europie Zachodniej od wielu lat.
Nasze rozwiązanie pozwala na wyłożenie dowolnej ilości płyt, na dowolnym podłożu tworząc spójna powierzchnię. Dzięki swojej charakterystyce mogą być wykorzystywane zamiast płyt drogowych betonowych czy stalowych, które są drogie w wypożyczeniu, wymagają ingerencji w grunt, wykorzystania licznych środków
transportowych oraz użycia drogich urządzeń dźwigowych HDS do załadunku, wyładunku i rozłożenia. Dzięki specjalnemu systemowi łączeń płyt uzyskujemy wyjątkowo równą i spójną powierzchnię, bez ostrych krawędzi, bez możliwości przemieszczenia się płyt pod kołami przejeżdżającego pojazdu, bez ryzyka utraty przyczepności kół w niesprzyjających warunkach.
Powszechnie wykorzystuje się ja do utworzenia dróg dojazdowych na budowy, placów manewrowych, tereny inwestycyjne i przemysłowe, ale z powodzeniem można je też wykorzystać pod utwardzenie podłoża dla imprez masowych i wystaw
Płyty drogowe
plenerowych. Wykorzystywane przez Transannaberg płyty są łatwe w transporcie, załadunku i rozładunku, rozłożeniu i zebraniu płyt oraz utrzymaniu w czystości. Są odporne na wszystkie warunki atmosferyczne. Nasze płyty posiadają wysoką wytrzymałość, dzięki temu mogą z powodzeniem być wykorzystane na budowie do przemieszczania się ciężkiego sprzętu budowlanego, pojazdów ciężarowych -
Płyty drogowe
ponadnormatywnych, dźwigów itp. Dzięki systemowi łączącemu poszczególne płyty mogą być stosowane na terenach grząskich, trawiastych, chodnikach i istniejących jezdni (celem wzmocnienia powierzchni i jej ochrony przed zniszczeniem).
Transannaberg zapewnia kompleksową usługę tj. transport oraz rozłożenie i późniejsze zebranie płyt w własnym zakresie bez względu na lokalizację. Pomagamy, także w zakresie uzyskania pozwoleń na zajęcie terenu, zabezpieczenia terenu oznakowaniem drogowym, utworzeniem dokumentacji niezbędnej do wyłożenia płyt drogowych.

Zapraszam do kontaktu

k.glinka@transannaberg.plNie ma ładunków, których nie można przewieźć...


... są tylko drogi na których jest to trudniejsze.
Zrealizujemy dla Ciebie transport ładunków ciężkich i ponadwymiarowych w relacjach międzynarodowych. Zorganizujemy rozładunek w wybranym przez Ciebie miejscu.
A wszystko w wybranym przez Ciebie terminie.