Potrzebujesz magazynu ?


Potrzebujesz magazynu ?

W siedzibie naszej firmy w Strzelcach Opolskich posiadamy magazyn. Możemy przechować ładunek Klienta na dowolny okres czasu. Dzięki świetnej lokalizacji naszej firmy dojazd do magazynu nie sprawia żadnego kłopotu. Znajdujemy się 7km od autostrady A4. Dostawa komponentów o dużych ciężarach oraz wymiarach nie sprawia nam trudności. W ramach magazynowania zapewniamy dozór placu przez 7 dni w tygodniu pod pełnym nadzorem stróża oraz monitoringu. Wszystko to sprawia, że ładunek Klienta będzie bezpieczny.

W odległości kilkuset metrów od siedziby firmy TRANSANNABERG, znajduje się nasz drugi magazyn, którego całkowita powierzchnia wynosi aż 7 ha. Obiekt również jest całodobowo monitorowany. Dzięki świetnej lokalizacji, przetransportowanie ładunku Klienta na miejsce składowania odbywa się baz najmniejszych problemów.

Nie ma ładunków, których nie można przewieźć...


... są tylko drogi na których jest to trudniejsze.
Zrealizujemy dla Ciebie transport ładunków ciężkich i ponadwymiarowych w relacjach międzynarodowych. Zorganizujemy rozładunek w wybranym przez Ciebie miejscu.
A wszystko w wybranym przez Ciebie terminie.